previous arrow
next arrow
Slider

welkom

Welkom op de website van Monumenten Werkgroep Helmond.

De stichting Monumenten Werkgroep Helmond (MWH) is eind 1996 opgericht.

Hoewel andere spelers van het Helmonds historisch veld zich ook wel eens bezighielden met monumenten, bleek er behoefte te zijn aan een organisatie die zich specifiek met de Helmondse monumentenzorg ging bezighouden. Na ruim 20 jaar, blijkt dat nog steeds het geval te zijn.

Naast gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente Helmond én het zich nadrukkelijk inzetten voor het behoud van bedreigde monumentale gebouwen, vormt de jaarlijkse organisatie van de Open Monumentendag (OMD) een belangrijke hoofdtaak.

Daarbij heeft de MWH altijd de volle medewerking van de gemeente Helmond gehad middels o.a. jaarlijkse subsidies.

In de 17de, 18de en 19de eeuw vonden verschillende verbouwingen plaats, die van het middeleeuwse slot een comfortabel adellijk woonhuis maakte.

In 1920 verkocht de laatste particuliere bewoonster, Anna Maria de Jonge van Zwijnsbergen, de weduwe van Carel Frederik IV Wesselman van Helmond, het kasteel aan de gemeente Helmond.