Doelstelling

De Monumentenwerkgroep Helmond werd op 2 oktober 1998, dus ruim 20 jaar geleden, opgericht als stichting door Jan van Bussel en Michael Rieter.

Dit was in een tijd waarin er in het Helmondse , zeker binnen de politiek, nauwelijks aandacht was voor de vele monumenten die Helmond toen had.

Het ene prachtige pand na het andere werd gesloopt onder het mom van vernieuwing en vooruitgang.

Beide oprichters zagen dat daarmee de identiteit van Helmond verloren ging en vonden dat het tijd werd een vuist te maken tegen deze vernieling van ons erfgoed.

De stichting die zij oprichtten heeft o.a ten doel :

  • De bescherming en instandhouding van de schoonheid en historisch-ruimtelijk karakter van Helmond in het algemeen en van cultuurmonumenten in het bijzonder en voorst al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn , alles in de ruimste zin van het woord.
  • De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door :
  • a: het benaderen van de overheid, particuliere organisaties en particulieren;
  • b: het gevraagd en ongevraagd geven van advies en voorlichting aan derden;
  • c: het bestuderen en doen bestuderen van vraagstukken die daarop direct of indirect betrekking hebben.

Het was een moeizame weg tot voor kort. Toch zien we dat er , met name binnen de politiek, dingen aan het veranderen zijn. De belangstelling voor ons erfgoed neemt niet alleen landelijk maar nu ook op lokaal niveau toe.

Toch blijven wij als Monumenten werkgroep zeker nodig in het Helmondse. Er worden nu plannen gemaakt die bepalend zijn voor de komende 10 jaar. Daarom moeten we zorgen dat ons erfgoed, in die plannen, de plaats krijgt die het verdient.

Kortom ; er is nog veel werk aan de winkel en uw hulp kan daarbij goed gebruikt worden.