Bestuurssamenstelling

Statutair bestaat het bestuur van de Werkgroep uit tenminste drie leden :

  • Voorzitter : Wim Promper
  • Secretaris : Thijs Nooijen en
  • Penningmeester : Michael Rieter

Daarnaast zijn er aparte werkgroepen waarvan de leden, net als de bestuursleden, onbezoldigd vrijwilliger zijn.

Voor deze werkgroepen zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers. Zie hiervoor in het menu de optie : Wil je meedoen ?

U kunt contact opnemen met het bestuur of een van de bestuursledenafzonderlijk, door middel van het contactformulier dat u vind in het menu onder het kopje : contact.

Schrijven kan ook. Ons postadres is :

Stichting Monumenten Werkgroep Helmond

Kanaaldijk NW 29a

5707 LA Helmond