Wil je meedoen?

De Monumenten Werkgroep Helmond houdt zich, volgens de statuten, ook bezig met het bestuderen van alles wat met de monumenten te maken heeft of kan hebben.

Aangezien dit heel breed is, is onze vraag naar vrijwilligers dan ook heel breed.

Ben je geïnteresseerd in de historie van Helmond in zijn algemeenheid en gaat je bijzondere interesse uit naar met name de monumenten dan hebben wij een plaats voor je in een van de werkgroepen (bestaand of nog op te richten) zeker wanneer je belangstelling ook uitgaat naar een of meerdere van de navolgende taken of combinaties van taken:

  • Bouwhistorie
  • Architectuur
  • Onderzoek
  • Erfgoed studies
  • ICT
  • Archivistiek
  • Fotografie
  • Publiceren
  • Wetgeving m.b.t monumenten
  • Hand en span diensten.

Veel van je vrijwilligerswerk kun je vanuit thuis doen en op tijden die jou het beste uitkomen. Daarnaast is er de mogelijkheid om gezamenlijk zaken op te pakken vanuit onze ruimte aan de Kanaaldijk NW.

Vanzelfsprekend kun je vanuit het bestuur, zoveel als mogelijk, rekenen op hulp en ondersteuning.

Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met behulp van het contactformulier.

We zien je reactie met belangstelling tegemoet!  Samen beschermen we onze monumenten in Helmond.