Deurneseweg 9

Voormalig klein seminarie en dienstwoning

Dit complex bestaat uit de voormalige klein seminarie en het bijbehorende zusterklooster. Beide zijn in 1929 gebouwd in opdracht van de Paters van het Heilig Hart van Jezus. Het ontwerp in expressionistische stijl werd gemaakt door de Nijmeegse architect G. Deur.

Het drielaagse gebouw met toren werd gebouwd ten behoeve van het klein seminarie en missiehuis. Op de toren bevindt zich een koperen koepel met een kruis. Links van de portiek is een gevelsteen aangebracht voorzien van het Chiro-teken, Alpha en Omaga en de tekst ‘Voor Christus den onsterfelijken Koning der Eeuwen/ Voor Wien de martelaren door hun Bloed getuigden/ Getuige dit Juvenaat/ Dat te Zijner liefde en tot uitbreiding van Zijn Rijk/ Gebouwd werd in Gods genade in het jaar 1929/ Me posuit Arnoldus Franciscus Diepen/ epsicopus Buscoducensis’. Rechts bovenin het pand was de kapel gevestigd.

In het twee bouwlagen tellende gebouw links van het seminarie was destijds het zusterklooster gevestigd.

Het complex is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarden als representatief voorbeeld van de stichting van opleidingsinstituten door katholieke congregaties in het interbellum en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kloosterinternaten. Het heeft architectuurhistorisch belang als voorbeeld van de regionale verwerking van expressionistische motieven en als voorbeeld van het werk van G. Deur. Het is een gaaf bewaard gebleven exemplaar van een congregatieklooster.

 

 

Meer afbeeldingen

Impressie

Adres gegevens

Deurneseweg 9
5709 AH Helmond