2e Haagstraat 40

Dit voormalig patronaat werd in 1927 gebouwd in opdracht van het kerkbestuur van de O.L.V. ten Hemelopneming Mariakerk (zie Wilhelminalaan 18). Het ontwerp in de stijl van het zakelijk expressionisme werd gemaakt door de Helmondse architect L. de Vries. Bij een verbouwing in 1980 zijn aan diverse zijden van het pand uitbouwen gerealiseerd. Het hoofdgebouw doet tegenwoordig dienst als wijkcentrum.

De voorgevel van het drielaagse pand kenmerkt zich door twee hoektraptorens. In de torens bevinden zich smalle hoge ramen met betonnen waterspuwers. In de linkergevel bevindt zich een steen met de tekst ‘Eerste steen gelegd door A. van Hellenberg-Hubar kapelaan directeur 19-3-1927’.

Het voormalig patronaat heeft een cultuurhistorisch belang als toonbeeld van de opvattingen van de katholieke geestelijkheid over het uitdragen van hun sociale missie binnen de parochie en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de patronaten binnen de parochiecentra. Het is van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de bijzondere verwerking van zakelijke en expressionistische motieven door de architect De Vries. Het is gaaf bewaard gebleven en als voorbeeld van de toepassing van een bijzondere ornamentiek uiterst zeldzaam.

Meer afbeeldingen