Kloosterstraat 4

Dit woonhuis met winkel werd rond 1890 gebouwd.

De bescherming van het eenlaagse pand met schilddak beperkt zich tot de voorgevel, het voorschild van het dak en de vanaf de openbare weg zichtbare gedeelten van de zijgevels.

Het pand is in samenhang met de overige gemeentelijke monumenten in de straat (zie Kloosterstraat, 6, 9-11 en 13-15) van belang vanwege de ligging, ter ondersteuning van het oorspronkelijke straatbeeld.