Peeleik 4

De Onze Lieve Vrouwe Middelares Aller Genadenkerk is in 1928 en 1929 gebouwd naar een ontwerp van de architect L. J. P. Kooken. Het gebouw is opgetrokken in de stijl van de Amsterdamse School met elementen uit de neogotiek. De kerk in het voormalige gehucht Brouwhuis werd gebouwd als hulpkerk van de parochie in Bakel. De opdracht werd verleend door de Paters van het Heilig Hart uit Bergen op Zoom die ook het seminarie aan Deurneseweg 9 lieten bouwen. De bouwvergunning van het seminarie hing samen met de bouw van de kerk.

De kruiskerk kenmerkt zich door de verschillende bouwdelen die opklimmen tot de toren. In de beide hoeken naast het voorportaal bevinden zich vijfhoekige kapellen, één met een gekroonde Maria met Kind, één voor de Heilige Gerardus Majella.

Het inwendige van de kerk kent een ruimtelijke opzet. Bij verbouwingen in de jaren zestig zijn de gepleisterde gewelven afgedekt met houten schrootjes. De kerk bezit een van rijkswege beschermd orgel uit 1788.

De kerk heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de ontwikkeling van het katholicisme in het interbellum, met name de stichting van nieuwe kerkdorpen. Ze is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de dorpskerk. De kerk heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de regionale interpretatie van expressionistische stijlvormen met een markante torenoplossing en als voorbeeld van het werk van de architect Kooken.

Impressie

Adres gegevens

Peeleik 4
5704 AR Helmond