Kerkstraat 48

Kerkstraat 48

Dit winkel-woonhuis met gevel uit 1890 werd in 1926 voorzien van een etalage in Art-Nouveaustijl ten behoeve van de slager F. A. Stevens. Het pand is in kern mogelijk zestiende of zeventiende-eeuws.

 

Het één bouwlaag tellende diepe huis wordt gedekt door een schilddak met zwarte en rode Oudhollandse pannen. In de etalage in Art-Nouveautrant  is met vergulde letters het woord ‘Vleeschhouwerij’ aangebracht.

 

Het winkelhuis heeft cultuurhistorische waarden als representant van de ontwikkeling van de middenstand in Noord-Brabant en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het winkelwoonhuis van de zestiende tot de twintigste eeuw. De winkelpui heeft architectuurhistorische waarde als laat voorbeeld van Art-Nouveau. Het pand heeft belang voor de bouwgeschiedenis vanwege de gelaagdheid van de afzonderlijke bouwfasen. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een gaaf bewaard gedeelte van de binnenstad. Het is goed bewaard gebleven en door de gecompliceerde bouwgeschiedenis uiterst zeldzaam.

Meer afbeeldingen