Zuid Koninginnewal 49

Zuid Koninginnewal 49

 

Dit fraterhuis-school werd in de periode 1873-1875 gebouwd naar een ontwerp in neogotische stijl. De architect was H. J. van Tulder. De opdracht werd gegeven door de Fraters van Tilburg. Vanaf 1880 werd het gebouw met de naam Mater Dei gebruikt als school en woonhuis door de Broeders van Maastricht. Van 1923 tot 1937 werd het gedeeltelijk verhuurd aan de Zusters van de Goddelijke Heiland. Vanaf 1939 was het de Mariahuishoudschool. Sinds 2001 zijn in het pand appartementen en winkels gevestigd.

Het tweelaagse gebouw met L-vormige plattegrond wordt gekenmerkt door twee puntgevels en een grote hoeveelheid ramen. In de linker puntgevel bevindt zich de oorspronkelijke toegang tot de school. In het bovenpaneel is een steen ingemetseld met de tekst: ‘Deze steen is gelegd door Deken M. Rath bij de voltooiing van de Mariahuishoudschool voor Helmond en omgeving op Maria Hemelvaartsdag 1939’.

Het voormalige schoolgebouw heeft cultuurhistorische waarden als voorbeeld van de ontwikkeling van het katholiek onderwijs door de congregaties en als specimen van de typologische ontwikkeling van de kloosterschool. Het is van architectuurhistorisch belang door de zorgvuldige detaillering van de baksteenvormen in lijsten en bekroningen en is tevens van belang als voorbeeld van het werk van de gerenommeerde katholieke bouwmeester Van Tulder. Het he
eft ensemblewaarden door de ligging aan de oude stadsrand tegen de koorpartij van de Lambertuskerk.