Molenstraat 70

Molenstraat 70

Deze Hervormde begraafplaats werd in 1865 aangelegd en gesitueerd naast de R.-K. begraafplaats (zie Molenstraat 72). Het kerkhof bevindt zich achter de bijbehorende voormalige doodgraverswoning annex baarhuis voor aan Molenstraat 70.

Vanaf het huis leidt een laan met beuken uit 1865 toe op het toegangshek. Behalve het hek zijn er twee grafzerken van monumentaal belang. De sfeer en stijl van het kerkhof en de graven zijn zeer sober te noemen.

Het gietijzeren toegangshek is geplaatst bij de ingebruikname van de begraafplaats in 1865.

De doodgraverswoning annex het baarhuis is in 1869 in neoclassicistische stijl gebouwd. Tegenwoordig is het eenlaagse pand in gebruik als woonhuis. Het gebouw heeft architectuurhistorische waarde vanwege de eenvoud die tot uitdrukking komt in de stijl en detaillering.

Eén van de twee monumentale graven is dat van de predikant Jan Theodoor Endtz (1795-1880), zijn vrouw Rebecca Antoinette Elisabeth Wolf (1805-1866) en zijn zus Joanna Maria Endtz (1790-1860). Opvallend aan het graf is de ijzeren banderol met daarop een vlinder en de tekst: ‘Die in mij gelooft zal leven al ware hij ook gestorven – Een iegelijk die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid’. Het grafmonument heeft kunsthistorische waarde vanwege het materiaalgebruik en de ornamentiek.

In het tweede monumentale graf is de textielfabrikant Pieter Fentener van Vlissingen (1853-1927) gelegen. Het graf is uitgevoerd in Art-Décostijl. De natuurstenen grafzerk staat op een sokkel waarop diverse voorstellingen uit de natuur, zoals een spin in zijn web, zijn aangebracht. De zerk wordt gevormd door een in lotushouding zittende man met gesloten ogen. Zijn linkerhand is geheven en zijn rechterhand rust op een boek dat voor hem op een verhoging ligt. Achter het hoofd van de man zijn afbeeldingen van zon en sterren te zien. Het graf heeft kunsthistorische waarde vanwege het materiaalgebruik en de ornamentiek en vanwege de esthetische kwaliteit. Het is vanwege de iconografie uiterst zeldzaam.

Het complex van de Hervormde begraafplaats heeft cultuurhistorische waarde als getuigenis van de sobere grafcultuur van de Hervormde gemeenten in Zuid-Nederland. Het heeft ensemblewaarde in samenhang met de naastgelegen R.-K. begraafplaats.

Meer afbeeldingen