Molenstraat 72

Molenstraat 72

Deze Rooms-katholieke begraafplaats werd in 1880 aangelegd schuin achter het klooster aan Molenstraat 74. De begraafplaats is voorzien van een poortgebouw en kent een regelmatige, rechtlijnige aanleg met een middenpad en Calvarieberg. De rustplaats bevat veel monumentale grafzerken van Helmondse notabelen, met name aan beide zijden van het middenpad en rond de Calvarieberg. Het geheel met in diverse stijlen uitgevoerde graven geeft een rijke aanblik. De uitgebreide groenaanleg dateert deels uit de tijd van aanleg.

Het poortgebouw van de begraafplaats is in 1880 gebouwd als monumentale toegang met portiersloge. Het gebouw bestaat uit twee bijgebouwen met daartussenin de entree bestaan uit een rondboog en een gewelf. Binnenin bevindt zich aan de rechterkant een baarnis.

De Calvariegroep dateert uit ca. 1880 en is gelegen op een begroeide hoge kunstmatige heuvel. De heuvel ligt aan het einde van het middenpad recht tegenover de ingang. De groep bestaat uit drie beelden, Johannes, Maria en de gekruisigde Christus.

Eén monumentale grafzerk bevindt zich bij het graf van de fabrikantenfamilie Bogaers. Het stamt uit de late negentiende eeuw. Het graf bestaat uit een hoge sokkel, een sculptuur en is afgezet met bewerkte stenen paaltjes. Op de sokkel staat een kalkstenen sculptuur bestaande uit een kruis en een engel. De engel houdt een lauwerkrans en banderol in de hand.

Een andere grafzerk herinnert aan Maria Wilhelmina van Glabbeek (1832-1905), de weduwe van de textielfabrikant Antonius Godefridus Raijmakers. Het monument bestaat uit een hoge sokkel, met neonrenaissancistische reliëfs van bladeren en schelpvormen, met daarbovenop een kalkstenen sculptuur van een engel met gespreide vleugels.

De grafzerk voor de fabrikant Jacobus Raijmakers (1811-1896) is opgetrokken in strenge neorenaissancestijl. Het graf heeft de vorm van een kleine vierkante tempel met Toscaanse zuilen en een kruis op het dak. In het monument is een grote gebeeldhouwde gevleugelde zandloper geplaatst. Op een hoge sokkel staat de tekst: ‘Bid voor de ziel van zaliger den weledelen hr. Jacobus Raymakers geb. te Helmond 11 april 1811 en aldaar overl. 1 juli 1896’. De vorm van dit graf is zeldzaam.

Het echtpaar Johannes Antonij Raijmakers (1821-1887) en Petronella Theodora Maria Antonia Huberta Bovens (1824-1898) ligt begraven in een uit 1887 stammende grafkapel. De zogenoemde stèle heeft een koepeldak met daarop een kruis. In de nissen zitten plaquettes met daarop de namen van de overledenen: ‘Aan onzen onvergetelijken vader Johannes Antonius Raymakers, lid der Prov. Staten 1821-1887, en de moeder’.

Een andere grafzerk is bestemd voor notaris Antoon Dijkhoff (1828-1899) en zijn vrouw Maria Anna Theresia Verhagen (1835-1898). Op een voetstuk bevindt zich een stenen doodskist. Hierboven verheft zich een schuin oplopende dekplaat en een kruis.

De grafzerk voor het echtpaar Pistorius bestaat uit een hardstenen tombe met daarop een sokkel met een bloemenkrans omwonden kruis en de tekst: ‘RIP’. Op de tombe staat: ‘Ter nagedachtenis aan onze dierbare ouders mev. Annette Aldegonde Maria Pistorius van der Velden/ 1846-1894/ en den edelgroot achtbaren heer Julianus Albertus Pistorius oud lid der. Prov. Staten v. N. Brabant oud wethouder van Helmond 1841-1917/ Bonum Certamen Certavi’.

De neogotische grafstèle van de fabrikanten familie Van Asten stamt uit 1886. Het graf bestaat uit een hoge sokkel met daarop een sculptuur. De sculptuur heeft de vorm van een ongevleugelde engel die een boomstamkrans met beide handen vasthoudt. Het kruis heeft een asymmetrisch opgehangen krans van rozen.

Het grafmonument voor de familie Prinzen-Raijmakers bestaat uit een grafkapel uit 1883. De toegang wordt afgesloten door een ijzeren hek. Er is een plaquette aangebracht met de tekst: ‘Begraafplaats der familie W. F. Prinzen-Raymakers – In Spem Resurectionus’.

Een andere grafzerk met monumentale status is die van de kinderen Bogaers uit 1889. Het monument bestaat uit twee liggende grafsteentjes met daarop de teksten: ‘Josephus E. M. Bogaers 11-2-1889 – 12-21-1889’ en ‘Henrica J. M. Bogaers 28 mei 1890 – 24 juli 1892’. Daartussenin staat een sokkel met een terracotta beeld van een engel die een klein kind begeleidt en met één hand naar de hemel wijst.

De grafzerk voor de familie Van Griensven is in neoclassicistische stijl opgetrokken. Het betreft een hardstenen zerk in de vorm van een grote obelisk met een kruis op een hoge sokkel.

Het complex van de Rooms-katholieke begraafplaats heeft cultuurhistorische waarde als getuigenis van de katholieke grafcultuur in Zuid-Nederland. Het heeft kunsthistorische waarde vanwege de afgewogen aanleg en de kwaliteit van de verschillende grafmonumenten. De graven vormen eveneens een herinnering aan de leden van de maatschappelijke elite in de negentiende en vroeg twintigste eeuw. Het gehele complex heeft een ensemblewaarde in samenhang met de naastgelegen Hervormde begraafplaats (zie Molenstraat 70).

 

 

 

Meer afbeeldingen