Wethouder Ebbenlaan 131

De Heilige Leonardus van Veghelkerk werd in 1939-1940 gebouwd als vijfde parochiekerk van Helmond. Het traditionalistische ontwerp met neoromaanse elementen werd gemaakt door de architecten C. Roffelsen en H. C. van de Leur. Gedurende 2005-2007 werd de kerk tot een gezondheidscentrum verbouwd.

De kerk heeft een kruisvormige plattegrond en wordt gekenmerkt door een grote toren. De steunberen die het schip van de kerk ondersteunen verlenen het gebouw een druk uiterlijk. Boven het voorportaal is een beeld van Sint Leonardus geplaatst. Verder kent het gebouw weinig overdaad. De keuze voor soberheid had onder meer te maken met de voorbije crisisjaren en de dreigende Tweede Wereldoorlog.

Ook het inwendige van de kerk werd destijds sober gehouden. In het interieur van het recent geopende gezondheidscentrum hebben de doopkapel en een deel van de kerkbanken hun plaats behouden. Ook het uitgebreide stelsel van kruisende rondbogen in de viering is nog duidelijk zichtbaar.

De kerk heeft cultuurhistorische waarden als voorbeeld van de ontwikkeling van het katholicisme en de dominante plaats van het parochieel centrum in een industriestad. Het is van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van de vernieuwing in stijl die de architecten toepasten als variant op de historiserende stijlen. Het is tevens van belang als voorbeeld van het werk van de architecten Roffelsen en Van de Leur en vanwege de met kruisende rondbogen overdekte hoofdruimten. Het geheel heeft ensemblewaarden vanwege het silhouet van toren en koepel.

 

Meer afbeeldingen