Willem Beringsplein 76-96     

Het woningbouwcomplex Willem Beringsstraat werd in 1927-1928 gebouwd in opdracht van de dienst Publieke Werken van de Gemeente Helmond.

Het beschermde gedeelte omvat twee haaks op elkaar aansluitende rijen woningen van een verschillende type. Aan de oostzijde is een woningtype (A) met een lage voorgevel ontworpen. Aan de noordzijde is een woningtype (B) met een anderhalve verdieping hoge voorgevel en een hoog zadeldak gerealiseerd. Deze rij woningen loopt in een stompe hoek om naar een woning type A. Deze eenlaagse woning vormt de overgang naar de bebouwing in de Willem Beringsstraat.

Het complex is van belang vanwege de architectonische opzet.

Meer afbeeldingen