Cacaokade 1

De voormalige Koninklijke Nederlandse Cacaofabriek bestaat uit twee gebouwen. Het deel aan de Engelseweg werd in 1894 gebouwd naar een ontwerp van J. W. van der Putten. Het hogere bijgebouw parallel aan de Zuid-Willemsvaart stamt uit 1921; dit pand liep in 2008 grote brandschade op. Tegenwoordig zijn in de Cacaofabriek de ateliers van diverse kunstenaars gevestigd.

Het U-vormige gebouw aan de Engelseweg bestaat uit twee bouwlagen; het oorspronkelijke puntdak is verwijderd. Het bakstenen gebouw bevat een gietijzeren constructie en is pas later grijs geverfd.

Het drielagige gebouw aan de Kanaaldijk heeft een rechthoekige plattegrond.

De voormalige Cacaofabriek is voor de gemeente een belangrijk gebouw, zowel in sociaaleconomisch, bouwhistorisch als industrieelarchitectonisch opzicht. De ligging bij de Zuid-Willemsvaart en de spoorlijn is eveneens van belang.

Meer afbeeldingen