De Wiel 22

De kern van dit voormalige woonhuis dateert uit het begin van de negentiende eeuw. In 1894 werd het verbouwd tot een school in renaissancestijl. De Wilhelminaschool bleef tot 1900, daarna werd het pand door de architect J. B. Kam omgebouwd tot fabrieksschool van de firma Van Vlissingen. In 1922 werd het in opdracht van de gemeente Helmond, sinds 1919 eigenaar, veranderd in een bogen- of poortgebouw door J. W. Hanrath. De poort geeft toegang tot het park om het kasteel.

Het tweelaagse bakstenen pand wordt gekenmerkt door drie bogen waarvan de middelste boog (of poort) iets lager is.

Het poortgebouw heeft cultuurhistorische waarden als voorbeeld van de sociaaleconomische ontwikkeling van Helmond als industriestad, die treffend tot uiting komt in de opeenvolgende bestemmingen en de bouwgeschiedenis van het pand. Het heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de neorenaissancestijl en tevens voor het werk van de architecten Kam en Hanrath. Het heeft ensemblewaarden vanwege de relatie tot het kasteel en het hieromheen gelegen kasteelpark.