Kasteelplein 1

Kasteel Helmond

Het kasteel werd in de veertiende eeuw gebouwd; de eerste bouwactiviteiten vonden waarschijnlijk tussen ca. 1325 en 1350 plaats. Eeuwenlang werd de burcht bewoon door de heren van Helmond (families Berlaer, Cortenbach, Arberg en Wesselman). In 1922 werd het kasteel naar een ontwerp van J. W. Hanrath verbouwd tot raadhuis. Tegenwoordig vestigt het gebouw het Gemeentemuseum Helmond, daarnaast heeft het enkele gemeentefuncties zoals de Raadszaal en de Trouwzaal.

 

De oorspronkelijke waterburcht heeft een rechthoekige binnenplaats met daaromheen drie vleugels. Op de hoeken bevinden zich ronde, uitspringende woontorens (donjons) met daarop zeventiende-eeuwse spitsen. De noordelijke vleugel kwam pas in de zestiende eeuw tot stand. De op het zuiden gelegen gevel was vroeger voorzien van een ophaalbrug.

 

Lag voorheen om het kasteel een dubbele grachtenring, tegenwoordig is alleen de gracht om het gebouw zelf nog over. Ook het bijbehorende park was oorspronkelijk een stuk groter; als gevolg van de ontwikkeling van Helmond als industriestad en de aanleg van de autoweg Traverse werd het oppervlak echter steeds kleiner.

Meer afbeeldingen