Kanaaldijk N.W. 25

Dit voormalige woonhuis werd rond 1900 gebouwd. In 1939 werd het pand in gebruik genomen als modelmakerij.

Het smalle, tweelaagse pand valt vooral op door de Vlaamse gevel.

Het woonhuis is niet alleen in architectonisch opzicht zeldzaam binnen de gemeente, maar ook als onderdeel van een groter industrieelarcheologisch geheel langs de as van de Zuid-Willemsvaart.

Meer afbeeldingen