Kanaaldijk N.W. 69, 71, 71a

Het rechthoekige complex bestaat uit een aantal onderdelen. Dit zijn het hoofdkantoor aan de straatzijde, het er achter gelegen kantoor, de machinehal en een blok met productiehallen. De stijl van deze gebouwen varieert van invloeden van de overgangsstijl voor het hoofdkantoor, neoromaanse invloeden in het achter gelegen kantoor tot een puur functioneel-constructieve stijl voor de productieplaatsen. Al deze gebouwen behoren tot de Nedschroef Helmond B. V. Het bedrijf ontwikkelde zich op deze plaats vanaf 1893, toen de fabrikant Hendrik van Thiel het terrein aankocht. De textielnijverheid overvleugelde het belang van de metaalproductie tot het begin van de 20ste eeuw. In 1908 werd het textielbedrijf verkocht. Het complex is gesitueerd langs de Zuid-Willemsvaart.

De kern van het hoofdkantoor dateert uit 1875. Vóór een grote brand in 1902 had het tweelaagse gebouw een derde bouwlaag. Tussen 1910 en 1920 is het linkerdeel ingrijpend verbouwd naar een ontwerp van de architect S. L. A. Orie. In 1968 werd de entree rechts in de voorgevel aangebracht.

Het kantoor uit 1918 op het binnenterrein is een twee en een halflaags gebouw met een rechthoekige plattegrond.

De machinehal uit omstreeks 1900 bestaat uit drie langwerpige hallen. De gevels van de hallen zijn opgetrokken uit baksteen en worden overdekt door een zadeldak.

De productiehallen zijn gebouwd rond 1918 en staan als blok parallel aan de machinehal. Oorspronkelijk behoorden deze hallen toe aan de aangrenzende fabriek van Raymakers. Het rechthoekige blok wordt gekenmerkt door zaagtanddaken. Het inwendige van de hallen bevat een grote, open ruimte die steunt op stalen kolommen en liggers.

Het gebouwencomplex van Nedschroef B. V. is van bijzonder belang als voorbeeld van een sociaaleconomische ontwikkeling. Met name de machinehal is door de bijzondere vorm en constructie belangrijk als uitdrukking van een technische en typologische ontwikkeling. In samenhang met het voorgaande heeft het complex als geheel tevens innovatieve en pionierswaarde. Met name bij de machinehal is er sprake van een bijzonder belang voor de geschiedenis van de bouwtechniek. Door de vormgeving is er een bijzondere samenhang tussen interieur en exterieur. Het complex is een essentieel onderdeel van een groter geheel, dat zowel cultuurhistorisch als stedenbouwkundig van nationaal belang is. De bijzondere betekenis van het complex is ook gelegen in de situering die samenhangt met de ontwikkeling en uitbreiding van Helmond. Het is daarmee van bijzonder belang voor het aanzien van de stad.

Meer afbeeldingen