Kanaaldijk N.W. 81

Deze villa in eclectische stijl werd in 1884 gebouwd als directeurswoning in opdracht van de textielfabrikant W. Swinkels. Omstreeks 1895 vond een verbouwing plaats. Typologisch en stilistisch komt het pand overeen met de fabrikantenvilla aan de Mierloseweg 1B. Het aangebouwde eenlaagse kantoor en pakhuisgedeelte uit ca. 1920 werd in 1991 gesloopt. Hierdoor is de villa geheel vrij komen te staan.

 

Het tweelaagse pand met leiden dak kenmerkt zich door een tweeledige gevel; het linkerdeel bevat twee vensterassen en een deur en het rechtergedeelte bestaat uit een driezijdige uitbouw.

 

De villa heeft cultuurhistorische waarden als voorbeeld van de sociaaleconomische ontwikkeling van de industrialisatie in oostelijk Noord-Brabant, in het bijzonder de ontwikkeling van een ook op landelijk niveau prominente industrie-as aan de Zuid-Willemsvaart. Ze heeft architectuurhistorische waarden als voorbeeld van de wijze waarop eclectische motieven gebruikt werden om de representatiegraad van de burgerij en de fabrikanten te verhogen. Het pand heeft een ensemblewaarde als onderdeel van een industrie- en doorvoergebied van nationaal niveau.