Kanaaldijk N.W. 83

Deze villa in eclectische stijl werd in 1884 gebouwd in opdracht van de margarinefabrikant C. A. Oyens. De villa werd in 1925 verbouwd. Rond 1985 en 1990 vonden opnieuw verbouwingen plaats.

 

De tweelaagse gepleisterde villa met souterrain is via de rechtergevel deels verbonden met de in 1890 gebouwde villa op nr. 85.

 

De villa heeft cultuurhistorische waarden als voorbeeld van de sociaaleconomische ontwikkeling van de industrialisatie in oostelijk Noord-Brabant, in het bijzonder de ontwikkeling van een ook op landelijk niveau prominente industrie-as aan de Zuid-Willemsvaart. Ze heeft architectuurhistorische waarden als voorbeeld van de wijze waarop eclectische motieven gebruikt werden om de representatiegraad van de burgerij en de fabrikanten te verhogen. Het pand heeft een ensemblewaarde als onderdeel van een industrie- en doorvoergebied van nationaal niveau.