Molenstraat 146-148

Deze dubbele asymmetrische villa werd in 1907 gebouwd in opdracht van burgemeester A. van Hoeck. Deze was tevens eigenaar van het pand aan Molenstraat 150.

Het tweelaagse dubbelpand heeft op de hoeken twee driezijdige uitbouwen. De panden zijn wat betreft voorgevelindeling en topgevel gelijk, maar verschillen in de detaillering.

De dubbele villa is van belang vanwege de architectonische gaafheid en is van bijzondere waarde voor het aanzien van Helmond.