Molenstraat 191

Molenstraat 191

Deze H.B.S. werd tussen 1865 en 1867 in opdracht van de rijksoverheid gebouwd. Het pand werd door architect C. Vermeijs opgetrokken in neoclassicistische stijl. Lange tijd was het de enige HBS beneden de grote rivieren. In 1918 werd het pand grondig verbouwd waarbij onder meer de inpandige woningen van conciërge en directeur verdwenen. In de loop van de tijd verdween de hoofdingang van de zijde van de Molenstraat naar de rechterzijgevel en tenslotte naar de achtergevel. Bovendien werd de Paterslaan langs de rechterzijgevel opengebroken en het hele terrein omgevormd tot schoolplein. Tegenwoordig fungeert het gebouw als deel van de huisvesting van het Jan van Brabant College.

Het tweelaagse gebouw heeft een rechthoekige plattegrond en twee schilddaken. Achter de rechterzijgevel bevonden zich tot 1918 de woningen van de directeur en conciërge. In het gebouw is tevens een scheikundepracticum uit de bouwtijd aanwezig. Op de zolderetage bevindt zich een afgetimmerde ruimte die destijds diende als slaapvertrek voor het huispersoneel van de directeur. Op het schoolplein zijn twee vleugelnootbomen bewaard gebleven.

Het gebouw van de voormalige H.B.S. heeft cultuurhistorische waarden als getuigenis van de ontwikkeling van het openbaar onderwijs in het zuiden van Nederland en is tevens van belang als vroeg voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de schoolgebouwen voor het toen nieuwe schooltype van de Rijks-H.B.S. Het heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de eenvoudige, representativiteit, waardigheid en evenwicht uitstralende schoolarchitectuur kort na 1850. Het heeft eveneens belang als voorbeeld van het werk van de voor het Rijk werkzame architect Vermeijs.